آزمایشگاه درمانگاه بهاراندیشه

  • آدرس شهریار شهرجدید اندیشه فاز3 خ فردوسی غربی چهارراه ساسان خ مطهری
  • تلفن 2623558180
درباره آزمایشگاه