آزمایشگاه قدس

  • آدرس شهرقدس قلعه حسنخان میدان قدس پ15
  • تلفن 2623860504
درباره آزمایشگاه