آزمایشگاه قدس

  • آدرس شهرقدس قلعه حسنخان میدان قدس پلاک 15
  • تلفن 46825323
درباره آزمایشگاه