تشخیص پزشکی نصر

  • آدرس خ طالقانی بین فرصت و مفتح شماره 365
  • تلفن 88307476
درباره آزمایشگاه