خیریه عبدالوهاب تهرانی

  • آدرس نارمک - خ هنگام بلواردلاوران -آزادگان شمالی -جنب پارک
  • تلفن 77448081
درباره آزمایشگاه