آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زارع

  • آدرس تهران ، شهرقدس ، میدان قدس ، بلوار امام خمینی ، کوچه قره
  • تلفن 46844376
درباره آزمایشگاه