پاتوبیولوژی پژوهش

  • آدرس شهرک اکباتان -فاز2-مجتمعپزشکی گلها - ط همکف- ش 26
  • تلفن 44666777
درباره آزمایشگاه