آزمایشگاه خیریه امام علی

  • آدرس تهران -خیابان ری- سه راه امین حضور - کوچه بهرون
  • تلفن 33127773
درباره آزمایشگاه