تشخیص طبی مفید

  • آدرس میدان شهرری ابتدای قم بعداز مسجد الرضا (ع)پ 142
  • تلفن 55912016
درباره آزمایشگاه