تشخیص طبی پیوند

  • آدرس خ ظفر نرسیده به نفت پ 176 واحد 4 ط1
  • تلفن 22264144
درباره آزمایشگاه