هاجر(س)(پانصدو سه ارتش

  • آدرس خ ولیعصر(عج)سه راه بهشتی
  • تلفن 22314036 , 88718298
درباره آزمایشگاه