آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرام

  • آدرس سعادت آباد-سرو غربی-میدان سرو-شماره19
  • تلفن 22073888
درباره آزمایشگاه