مرجان

  • آدرس تهران - خ. فلسطین شمالی - پایین تر از بولوار کشاورز - ش. ۱۶۲
  • تلفن 88963591 , 88969496
درباره آزمایشگاه