آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی صاحبقرانیه (نیمه وقت(

  • آدرس پاسداران شمالی ابتدای خیابان فرمانیه ساختمان پزشکان فرمانیه شماره 222 - طبقه دوم -پلاک22
  • تلفن 22802019
درباره آزمایشگاه