آسیب شناسی بالینی و تشریحی صاحبقرانیه (نیمه وقت

  • آدرس پاسداران شمالی ابتدای خ فرمانیه ساختمان پزشکان فرمانیه ش 222 - ط دوم -پ22
  • تلفن 22802019
درباره آزمایشگاه