میرداماد

  • آدرس شریعتی نبش میر داماد-پ2
  • تلفن 22220839
درباره آزمایشگاه