ایران پژوه

  • آدرس رباط کریم - شهرگلستان فلکه اول - ارغوان شرقی پلاک 3 طبقه اول
  • تلفن 2294384850
درباره آزمایشگاه