آزمایشگاه بیمارستان پاسارگاد

  • آدرس خیابان دکترشریعتی -سه راه طالقانی -بیمارستان پاسارگاد
  • تلفن 77507045
درباره آزمایشگاه