آزمایشگاه درمانگاه شبانه روی ایران

  • آدرس تهرانپارس - فلکه چهارم تهرانپارس - خیابان وفادارغربی پلاک 14 درمانگاه شبانه روزی ایران
  • تلفن 77077573
درباره آزمایشگاه