آزمایشگاه خشایار

  • آدرس شهرقدس قلعه حسنخان خ طالقانی پ31 طبقه اول
  • تلفن 26238720225
درباره آزمایشگاه