بزرگمهر

  • آدرس ورامین میدان امام خمینی ابتدای خ 15 خرداد
  • تلفن 0291 , 2250016
درباره آزمایشگاه