آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی مهدیه اسلامشهر

  • آدرس اسلامشهر- خ مهدیه - خ 21 پلاك 97
  • تلفن 0228 , 2221250
درباره آزمایشگاه