آزمایشگاه دیالیز بیمارستان مهر

  • آدرس تهران- میدان ولیعصر - خیابان زرتشت غربی- بیمارستان مهر
  • تلفن 88982000
درباره آزمایشگاه