آزمایشگاه آیت اله کاشانی

  • آدرس فلکه دوم خزانه بخارائی یاخچی آباد
  • تلفن 55341694
درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه- پاتولوژی