آزمایشگاه تشخیص طبی صفائیه

  • آدرس میدان صفائیه - خیابان سرگرد محمدی پلاک 322
  • تلفن 33754898
درباره آزمایشگاه