تشخیص طبی صفائیه

  • آدرس میدان صفائیه - خ سرگرد محمدی پلاک 322
  • تلفن 33754898
درباره آزمایشگاه