آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دانش

  • آدرس خیابان وصال شیرازی کوچه فر دانش شماره 15
  • تلفن 88958600
درباره آزمایشگاه