پاتو بیولوژی لویزان

  • آدرس لویزان خ شهید فرشادی روبروی بانک تجارت پ 30 طبقه اول
  • تلفن 22960099
درباره آزمایشگاه