کلینیککلینیک توانبخشی مولوی

کلینیک توانبخشی مولوی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان مولوی - پشت بیمارستان شهید اکبر آبادی
  • تلفن 02155615621 , 02155615628
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها