درمانگاهشبانه روزی شهیدسید محمد صنیع خانی

شبانه روزی شهیدسید محمد صنیع خانی

  • آدرس تهرانسر غربی کمر بندی آزادگان جنب پادگان 15 خرداد
  • تلفن 44515040 , 4515060
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه