کلینیککلینیک منطقه 12 شهرداری

کلینیک منطقه 12 شهرداری

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان مجاهدین اسلام - خیابان استنکافی - مرکز بهداشت درمان منطقه 12
  • تلفن 02177524857
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها