درمانگاهمنطقه 12 شهرداری

منطقه 12 شهرداری

  • آدرس خ مجاهدین اسلام خ استنکافی مرکز بهداشت درمان منطقه 12
  • تلفن 77524857
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه