کلینیککلینیک خیریه شهدای گمنام

کلینیک خیریه شهدای گمنام

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان خاوران - خیابان شهید محمد اعظم نظامی
  • تلفن 02133708078
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها