درمانگاهشرق تهران

شرق تهران

  • آدرس خ پیروزی-خ دهم فروردین -نبش خ شیوا
  • تلفن 33171071
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه