درمانگاهکلینیک شرق تهران

کلینیک شرق تهران

  • آدرس تران-خیابان پیروزی-خیابان دهم فروردین -نبش خیابان شیوا
  • تلفن 02133171071
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه