درمانگاهخیریه المهدی (عج )

خیریه المهدی (عج )

  • آدرس خانی آباد نو خ شهرداری مقابل منطقه 19
  • تلفن 55005711 , 5003366
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه