درمانگاههفده شهریور

هفده شهریور

  • آدرس خ پیروزی- سه راه سلیمانیه میدان بروجردی
  • تلفن 33341011 , 33345454
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه