کلینیککلینیک امین

کلینیک امین

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - کیان شهر - خیابان شهید ابراهیمی - رو برو ی اداره راهنمائی و رانندگی
  • تلفن 02133883531 , 02133883533
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها