کلینیککلینیک امین

کلینیک امین

درمانگاه عمومی

  • آدرس کیان شهر-خیابان شهید ابراهیمی-رو برو ی اداره راهنمائی و رانندگی
  • تلفن 02133883531 , 02133883533
درباره کلینیک

کادر پزشکی