کلینیککلینیک خیریه حضرت مهدی

کلینیک خیریه حضرت مهدی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - قرچک - ورامین - خیابان اصلی - جنب اداره مخابرات قرچک
  • تلفن 0922147333
درباره کلینیک

کادر پزشکی