درمانگاهکلینیک خیریه حضرت مهدی

کلینیک خیریه حضرت مهدی

  • آدرس قرچک- ورامین -خیابان اصلی -جنب اداره مخابرات قرچک
  • تلفن 0922147333
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه