کلینیککلینیک شبانه روزی بهار آزادگان

کلینیک شبانه روزی بهار آزادگان

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - بزرگراه آزادگان به سمت شرق - نرسیده به بزرگرراه تهران قم - شهرک شهید مصطفی خمینی ( مرتضی گرد) - خیابان پیروزی - پلاک 112112
  • تلفن 02155194044
درباره کلینیک

کادر پزشکی