درمانگاهشبانه روزی بهارآزادگان

شبانه روزی بهارآزادگان

  • آدرس بزرگراه آزادگان به سمت شرق نرسیده به بزرگرراه تهران قم شهرک شهید مصطفی خمینی ( مرتضی گرد) خ پیروزی پلاک 112112
  • تلفن 55194044
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه