کلینیککلینیک فرح بخش

کلینیک فرح بخش

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - بزرگراه رسالت - چهارراه شهید حسن بناء (مجیدیه )
  • تلفن 021222514566 , 02122511115
درباره کلینیک

مدیر :جناب آقای دکتر محمد رضا جباری

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها