کلینیکدرمانگاه شبانه روزی مقصودلو

درمانگاه شبانه روزی مقصودلو

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهریار - وحیدیه - بلوار امام خمینی - روبروی داروخانه قاسم پور
  • تلفن 2623632005
درباره کلینیک

کادر پزشکی