کلینیککلینیک شبانه روزی شهدای فرهنگیان اسلامشهر

کلینیک شبانه روزی شهدای فرهنگیان اسلامشهر

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - اسلامشهر - انتهای مهدیه
  • تلفن 2282228839
درباره کلینیک

کادر پزشکی