کلینیکدرمانگاه شبانه روزی لادن

درمانگاه شبانه روزی لادن

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهر قدس - میدان مصلی - جنب بانک ملی
  • تلفن 2623883955
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها