کلینیکدرمانگاه شبانه روزی شهرداری منطقه 10

درمانگاه شبانه روزی شهرداری منطقه 10

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان قزوین - خیابان شهید عرب - ضلع شمالی پارک 22 بهمن
  • تلفن 02155142014 , 02155142017
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها