کلینیککلینیک منطقه 13 شهرداری

کلینیک منطقه 13 شهرداری

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران-خیابان تهران نو ایستگاه مدرسی کوچه شهید حاتمی
  • تلفن 02177439933
درباره کلینیک

کادر پزشکی