درمانگاهمنطقه 13 شهرداری

منطقه 13 شهرداری

  • آدرس خ تهران نو ایستگاه مدرسی کوچه شهید حاتمی
  • تلفن 77439933
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه