کلینیککلینیک شبانه روزی شفابخش

کلینیک شبانه روزی شفابخش

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خزانه بخارائی - فلکه اول
  • تلفن 02155061755
درباره کلینیک

کادر پزشکی