کلینیککلینیک خیریه امیرالمومنین

کلینیک خیریه امیرالمومنین

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - قرچک - ورامین - ابتدای بلوار - روبروی شرکت گاز
  • تلفن 02922126222 , 02922126223
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها