کلینیککلینیک خیریه شبانه روزی چهارده معصوم

کلینیک خیریه شبانه روزی چهارده معصوم

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان فرجام - انتهای خیابان سراج - تقاطع سروش و گلها
  • تلفن 02177448181
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها