درمانگاهکلینیک خیریه شبانه روزی چهارده معصوم

کلینیک خیریه شبانه روزی چهارده معصوم

  • آدرس تهران-خیابان فرجام -انتهای خیابان سراج -تقاطع سروش وگلها
  • تلفن 02177448181
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه