کلینیکدرمانگاه شبانه روزی فرهنگ

درمانگاه شبانه روزی فرهنگ

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهریار - فاز یک اندیشه - میدان امام خمینی - ابتدای خیابان 7 غربی
  • تلفن 2623525433
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها