کلینیکدرمانگاه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی

درمانگاه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - هفت تیر - اول پل کریم خان - خیابان شهید حسینی - پلاک 31
  • تلفن 02188812391
درباره کلینیک

کادر پزشکی