درمانگاهدرمانگاه دندانپزشکی جهاددانشگاهی

درمانگاه دندانپزشکی جهاددانشگاهی

  • آدرس هفت تیر اول پل کریم خان خ شهید حسینی لاک 31
  • تلفن 88812391
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه