درمانگاهکلینیک شبانه روزی حضرت ابراهیم پاکدشت

کلینیک شبانه روزی حضرت ابراهیم پاکدشت

  • آدرس پاکدشت سرمامازند کوچه توحید پلاک 15
  • تلفن 2923036575
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه