کلینیککلینیک شبانه روزی حضرت ابراهیم پاکدشت

کلینیک شبانه روزی حضرت ابراهیم پاکدشت

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - پاکدشت - سرما مازند - کوچه توحید - پلاک 15
  • تلفن 2923036575
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها