درمانگاهکلینیک خیریه امام حسن مجتبی

کلینیک خیریه امام حسن مجتبی

  • آدرس تهران-خیابان پیروزی دوم نیروی دریائی نبش 2/36
  • تلفن
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه