کلینیککلینیک خیریه امام حسن مجتبی

کلینیک خیریه امام حسن مجتبی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان پیروزی دوم نیروی دریائی - نبش 2/36
  • تلفن
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها