کلینیککلینیک امام رضا

کلینیک امام رضا

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان فر جام 2 - خیابان سراج - خیابان شهید والا ئیان - ضلع شمالی فروشگاه بزرگ کوثر 2
  • تلفن 02177899995
درباره کلینیک

کادر پزشکی