درمانگاهکلینیک امام رضا

کلینیک امام رضا

  • آدرس تهران-خیابان فر جام2-خیابان سراج-خیابان شهید والا ئیان-ضلع شمالی فر وشگاه بزرگ کوثر2
  • تلفن 02177899995
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه