درمانگاهمنطقه 20 شهرداری

منطقه 20 شهرداری

  • آدرس شهرری ابتدای جاده ورامینساختمان شماره 5مرکز بهداشتی منطقه 20
  • تلفن 55907173
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه